Cannabidiol och dess effekter

Cannabidiol, eller CBD, är en aktiv ingrediens i läkemedels cannabisen , även känd som marijuana. CBD är det näst mest erkända elementet i marijuana, efter delta-9-tetrahydrocannibinol eller THC. Marijuana innehåller över 400 olika aktiva substanser, med THC och CBD som bara två av sina 60 olika cannabinoidmolekyler.

Effekter av cannabidiol

Det finns ökande bevis för att CBD kan ha potentiella terapeutiska fördelar, inklusive antikonvulsiva, lugnande, hypnotiska, antipsykotiska och neuroprotektiva egenskaper.

Det har också en antiinflammatorisk effekt, som i djurstudier har visat sig vara flera hundra gånger så hög som aspirin (acetylsalicylsyra). Eftersom CBD producerar sina biologiska effekter utan att agera signifikant på hjärnans cannabinoidreceptorer, orsakar det inte de oönskade psykotropa effekterna som är karakteristiska för andra marijuana derivat. Detta ger en särskilt stor potential att användas vid utveckling av olika former av medicinsk marijuana.

En studie som jämförde THC med CBD visade att några av de obehagliga aspekterna av höga marijuana, såsom ångest och paranoia , verkar orsakas av THC och lindras av CBD. Även om komplexa studier har visat några neuroprotektiva effekter av CBD. Forskning som jämförde hjärnorna hos kroniska marihuana rökare och mängden THC och CBD på hårprover indikerade att, medan THC verkar ha en neurotoxisk effekt, minskande gråämne i hjärnans områden verkar CBD ha en neuroprotektiv effekt på samma områden av hjärnan.

En annan studie som tittar på effekterna av olika läkemedel på utvecklingen av demens visade att CBD kan ha några positiva effekter, inklusive minskning av symtom på psykos hos personer med Parkinsons sjukdom. Det är emellertid för tidigt att säga om CBD kan användas för att förebygga demens, ett tillstånd som det medicinska systemet kämpar för att klara av eftersom det når epidemiska proportioner bland den åldrande befolkningen.

Det finns också några undersökningar som tyder på att CBD kan minska symtomen på psykos hos personer med Parkinsons sjukdom.

Mängd cannabidiol i cannabis

Trots den nuvarande uppfattningen att CBD verkar vara både en positiv agent i sig och en potentiell modifierare av några av de negativa aspekterna av THC, rapporterar hur cannabisbeståndsdelarna har förändrats under det första decenniet av det 21: a århundradet. Typiska rapporter om mängden THC och CDB i cannabis har varit omkring 4% av varje substans. I motsats härtill rapporteras att "högkänsla" -stammar av marijuana som nyligen har utvecklats, såsom sinsemilla eller "skunk", innehåller 16-22% THC och mindre än 0,1% CBD. Detta kan förklara den senaste ökningen av cannabisrelaterade fall av psykos .

> Källor:

> Demirakca, T., Sartorius, A., Ende, G., Meyer, N., Welzel, H., Skopp, G., Mann, K. & Hermann, D. "Diminished gray matter in the hippocampus of cannabis users : Eventuella skyddande effekter av cannabidiol. " Drug & Alcohol Dependence , 114: 242-5. 2011.

> Englund, A., Morrison, P., Nottage, J., Haag, D., Kane, F., Bonaccorso, S., Stone, J., Reichenberg, A., Brenneisen, R., Holt, D. , Feilding, A., Walker, L., Murray, R. och Kapur, S. "Cannabidiol inhiberar THC-framkallade paranoida symptom och hippocampalt beroende minnesförlust." Journal of Psychopharmacology [online] 1-9. 2012.

> Howes, M. & Perry, E. "Fytokemikaliernas roll vid behandling och förebyggande av demens." Droger och åldrande 28: 439-468. 2011.

> Scuderi, C., Filippis, D., Iuvone, T., Blasio, A., Steardo, A. & Esposito, G. "Cannabidiol i medicin: en genomgång av dess terapeutiska potential vid CNS-störningar." Phytotherapy Research 23: 597-602. 2009.

> Williamson, E. & Evans, F. "Cannabinoids i klinisk praxis." Drugs 60: 1303-1314. 2000.

> Zuardi, A., Crippa, J., Hallak, J., et al. "Cannabidiol för behandling av psykos i Parkinsons sjukdom." J Psychopharmacol 23: 979-83. 2009