Låg nödtolerans i PTSD

Ångestolerans är förmågan att motstå känslomässig nöd

Låg ångestolerans vid posttraumatisk stressstörning är ganska vanlig. Ångestolerans definieras som den faktiska eller uppfattade förmågan att motstå känslomässig nöd. Ångestolerans är en viktig förmåga att ha. Ett antal studier har emellertid funnit att personer med PTSD kämpar med låga toleransförhållanden.

Detta är inte förvånande med tanke på att personer med PTSD ofta upplever mycket intensiva negativa känslor, såsom skam , rädsla, ilska , ångest, skuld och sorg .

Intense känslor kan vara mycket svåra och skrämmande att uppleva. Ju starkare känslor är desto svårare är det att hantera dem. Dessutom, när känslor är starka kan det vara svårt att identifiera vilka specifika känslor du upplever. Detta kan få känslor att känna sig mer skrämmande, oförutsägbara och out of control.

Som ett resultat leder intensiva negativa känslomässiga upplevelser ofta människor med PTSD för att engagera sig i ohälsosamma beteenden som hjälper dem att omedelbart lindra dessa känslor, såsom avsiktlig självskada , binge-ätning , substansanvändning eller annat impulsivt beteende . Även om dessa beteenden kan medföra någon omedelbar lättnad, är det kortlivat och nöden kommer ofta tillbaka ännu starkare.

Lyckligtvis finns det sätt på vilka du kan öka din tolerans för nöd.

Förbättrad nödtolerans

Det finns ett antal olika sätt att förbättra din ångestolerans. För det första, ju mer du kan öka kontakten med, acceptera och förstå dina känslor , desto mindre skrämmande kan de tyckas.

Det finns ett antal hanteringsförmågor som kan hjälpa till med detta, inklusive journaling , mindfulness av känslor och exponering . Dessutom kan inlärningsförmåga som syftar till att minska negativa reaktioner och utvärderingar av dina känslor (även kallade sekundära känslor ) få känslor att känna sig mindre intensiva och upprörande.

Genom att använda dessa färdigheter kan du känna mindre som att du behöver få omedelbar lättnad från dina känslor.

Det kan också vara till hjälp att övervaka dina känslor så att du har en bättre känsla av vad som utlöser vissa känslor. Detta kan få känslor att känna sig mer förutsägbara. Genom att veta vilka typer av saker som utlöser dina känslor, kan du också planera för att hantera känslor på ett hälsosamt sätt. Distraktion är en annan strategi som kan hjälpa till att "ta kanten av" av intensiva känslomässiga upplevelser. Distraktion är en särskilt användbar strategi när du befinner dig i en situation där du inte kan använda andra hälsosamma hanteringsstrategier, till exempel på jobbet eller i skolan.

Ökad nödtolerans

Vissa behandlingar har visat sig öka toleransförlusten. Dialektisk beteendeterapi (eller DBT) ger dig ett antal olika färdigheter som är direkt inriktade på ökad nödtolerans. Dessutom har interoceptiv exponering visat sig vara till hjälp för att öka toleransen för inre känslor (till exempel ökad hjärtfrekvens, muskelspänning) som ofta är förknippade med intensiva känslomässiga upplevelser.

Att öka din tolerans mot känslor kan vara en lång och svår process. I början kan det vara mycket stressigt att komma i kontakt med dina känslor.

Men ju mer du kan göra det desto lättare blir det. Distress tolerans är som en muskel. Ju mer du arbetar på det desto starkare blir din förmåga att tolerera nöd. När du börjar arbeta för att öka din ångest tolerans kan det vara till hjälp att nå ut till vänner och familj för support eller arbete med en terapeut. Detta kan göra processen känns säkrare och mindre störande. Det finns ett antal webbplatser som kan hjälpa dig att hitta en terapeut i ditt område.

Referens:

Vujanovic, AA, Bernstein, A., & Litz, BT (2011). Traumatisk stress. I MJZvolensky, A. Bernstein, och AA Vujanovic (red.), Distress Tolerance: Theory, Research, and Clinical Applications (sid. 126-148). New York: Guilford Press.