Enkla steg för framgångsrik problemlösning

Ett sätt att effektivt hantera problem när du har PTSD

Symtomen på PTSD kan i stor utsträckning störa många aspekter av en persons liv , och som ett resultat kan en person med PTSD behöva engagera sig i en bra mängd problemlösning under hela sitt dagliga liv.

När människor står inför problem kan de börja känna sig överväldigade eller uppleva oro för framtiden. De kan känna sig fasta och inte vet var de ska börja när de löser problemet.

Dessa erfarenheter kan vara värre för någon med PTSD som redan kan uppleva en enorm mängd stress och ångest.

Problemlösning är en grundläggande hanteringsstrategi. Problemlösning är också ett strukturerat tillvägagångssätt för att ta itu med ett problem och kan leda dig till den bästa lösningen på ett problem. När det är gjort korrekt kan det hjälpa någon att uppleva en större känsla av kontroll och förutsägbarhet med avseende på ett problem. Som ett resultat kan stress och ångest minskas. Det finns fem steg för problemlösning.

Steg för effektiv problemlösning

För att lösa ett problem är det väldigt viktigt att följa nedanstående steg.

  1. Identifiera problemet: Det första steget i att lösa ett problem är att känna igen vad problemet är. Det här låter som sunt förnuft; Detta är dock ett mycket viktigt steg. Försök att beskriva problemet så objektivt som möjligt, i motsats till att fokusera på potentiella konsekvenser eller konsekvenser av problemet. Detta kan ge dig en bättre känsla av vad du specifikt arbetar med.
  1. Definiera och analysera problemet: I det här steget vill du ta reda på vad som orsakade problemet, hur problemet ser ut just nu och hur brådskande det är att ta itu med problemet. I det här steget vill du också lära dig så mycket som möjligt om problemet. Var flexibel i din strategi. Gör forskning om problemet. Titta på problemet från ett annat perspektiv. Utvärdera alla de olika sätt som problemet kan påverka dig.
  1. Skapa potentiella lösningar: Här vill du brainstorma och komma med så många lösningar som möjligt för problemet. Var kreativ och oroa dig inte vid denna tidpunkt med hur genomförbara lösningarna kan vara. Du vill ha ett antal olika alternativ att välja mellan. Denna process för att generera lösningar kan också hjälpa dig att titta på problemet från flera perspektiv. Tänk på att det kan vara omöjligt att ta itu med alla områden av ett problem. Om så är fallet bryter du ner problemet och försöker skapa lösningar för delar av problemet (i motsats till problemet som helhet). Det kan bli nödvändigt att söka hjälp med denna del av att lösa ett problem.
  2. Beslutsfattande: I det här steget vill du utvärdera de lösningar du kommit fram till i steg 3. Väg de korta och långsiktiga fördelarna och nackdelarna med varje lösning. Dessutom vill du i detta steg börja utvärdera hur genomförbar varje lösning är. Det är, hur lätt kan du implementera lösningen på problemet?
  3. Implementera en lösning och utvärdera framgång: I det här sista steget vill du välja en lösning och implementera den. Vidta åtgärder När du väljer en lösning vill du väga för och nackdelar med varje potentiell lösning och det är generellt en bra idé att börja med en lösning som är förenad med låg risk och som är förenlig med dina prioriteringar och framtida mål. När du har genomfört en lösning, utvärdera hur det var och inte lyckades. Om lösningen inte åtgärdar problemet helt, kan du sedan flytta tillbaka genom några av de olika stegen för att ta itu med andra områden av problemet.

Kombinera strategier

Problemlösning är en grundläggande copingstrategi som kan vara mycket effektiv vid hantering av olika stresskällor. Precis som med vilken hanteringsstrategi som helst, kan det vara viktigt att kombinera det med andra hanteringsstrategier, såsom metoder för ångestminskning eller färdigheter för att ställa in och hantera mål .

Genom att följa ovanstående steg kan du minska din stressnivå och maximera din ansträngning för att lösa problem i ditt liv. Precis som med någon hanteringsstrategi är det bäst att öva denna färdighet först med ett mycket grundläggande eller icke-hotande problem. På så sätt kan du bli bekväm med stegen innan du använder dem med mer komplicerade problem.

källor:

Dobson, KS (2010). Handbok för kognitiv beteendeterapi. New York, NY: Guilford Press.

Nezu, AM, Nezu, CM, Friedman, SH, Faddis, S., & Houts, PS (1998). En problemlösande konceptualisering av coping: Teori, forskning och relevans för cancer. I AM Nezu, CM Nezu, och SH Friedman (Eds.), Hjälper cancerpatienter att hantera: Ett problemlösande tillvägagångssätt (sid. 29-68). Washington DC: APA.