Gränser i relationer och stress

Hur gränser i relationer kan påverka stressnivåer

Begreppet "gränser" i relationer är en som ofta diskuteras inom familjeterapi. Olika terapeuter och forskare kan använda olika ordalydelser i förhållande till förhållande gränser, men de brukar prata om samma sak: där vi ritar linjen med människor. Gränser kan beskrivas som "var du slutar och var andra börjar" eller "hur känslomässigt stänger du låter folk komma till dig". De är ett mått på relationen hälsa, och kan vara förknippade med stress om gränserna inte är tydliga.

Hur gränsvärdet hjälper till med stresshantering

Att ställa sunda gränser i dina personliga relationer är en viktig del av stresshanteringen av flera anledningar.

Slutsatsen är att inställning av friska gränser i relationer är en viktig färdighet för relationen stresshantering. Det är en vänlighet vi kan göra för oss själva och för de vi är nära. Om gränsen inte är något du redan är bekant med, finns det mycket du kan göra för att utveckla en komfortnivå med denna färdighet. (Och utan tvekan har du gott om möjligheter i ditt liv att träna!) Dessa tips om hur du ställer in personliga gränser kan hjälpa dig.