Hur självmedvetna känslor påverkar BPD

Om du har borderline personlighetsstörning (BPD) kan självmedveten känslor spela en viktig roll. På grund av störningen intensifieras känslorna och kan orsaka skadliga reaktioner. Ta reda på mer om självmedvetna känslor och hur de påverkar din mentala hälsa.

Vad är självmedvetna känslor?

Medan vissa känslor betraktas som " grundläggande känslor ", vilket innebär att de behöver liten eller ingen känsla för att jag ska uppleva eller känna igen, är självmedveten känslor relaterade till vårt självkoncept och en förståelse av vårt förhållande till andra människor och större samhälle.

Till exempel för att uppleva de grundläggande känslorna "rädsla" behöver du bara uppfatta något som hotande. Men för att uppleva en självmedveten känsla, såsom skuld, måste du ha både självförtroende och förståelse för ditt beteende, som att erkänna när du gjorde något fel.

De självmedvetena känslorna inkluderar både positiva känslor som stolthet eller förtroende samt negativa känslor som skam eller svartsjuka.

Syfte

Forskare tror att självmedveten känslor har en evolutionär grund. De hjälper dig att överleva genom att främja social integration, som att hjälpa dig att hålla sig i andras goda grunder. När du till exempel uttrycker pinsamhet efter att ha brutit mot någon social norm hjälper uttrycket för den känslan dig att reparera relationer . Om du till exempel har skadat en vän och ber om ursäkt för henne, kan ditt ansikte bli rött och du kanske inte kan träffa hennes ögon. Din vän kommer att veta hur illa du känner och kan vara mindre arg på dig.

Dessa känslor hjälper också förmodligen till att hindra dig från att bryta mot sociala normer i framtiden. Om du vet att du kommer att känna dig skyldig om du stjäl från någon, är du mer sannolikt att undvika det beteendet helt och hållet.

Borderline Personality Disorder och självmedvetna känslor

Forskning har visat att personer med BPD är mer benägna att ha obehagliga eller negativa självmedvetna känslor.

Orsaken till detta är dubbelt. Eftersom BPD kan leda till att du upplever mer intensiva känslor och känslor av skam eller skuld kan det leda till olämpliga eller destruktiva beteenden, som sexuella interaktioner eller våld. Dessa erfarenheter bildar också hur människor med BPD tolkar beteenden. Till exempel kan någon som har haft ett olämpligt sexuellt förhållande känna skam eller skuld och kan uppleva en persons handlingar som rovdjur. Detta kan få dem att reagera på den personen aggressivt, även om den andra personen är oskyldig. Länken mellan BPD och självmedvetna känslor kan starta en destruktionstid, som leder en person till självskador eller självmordstankar.

Om du känner att du kämpar med självmedvetna känslor och du har personlighetsstörning i borderline, är det viktigt att prata om detta med din terapeut eller vårdgivare. De kan hjälpa dig att hantera självmedvetna känslor på ett hälsosamt sätt som inte skadar dig själv eller andra. Genom att lära sig hanteringsstrategier, som att ta en paus från situationen, kan du bearbeta känslorna fullständigt och fastställa huruvida din reaktion är lika med vad som faktiskt har hänt. Din terapeut hjälper dig att förbättra dessa färdigheter så att du kan hantera din sjukdom och bättre behålla dina relationer.

Källa:

Schoenleber, M., Gratz, KL, Messman, T. "Borderline personlighetsstörning och självmedvetna känslor som svar på vuxna oönskade sexuella upplevelser". Journal of Personality Disorders, 2014, 810-823.