Repetitiva tankar: Emotionell behandling eller romination?

Emotionell behandling, räddning och stress: Vad är hälsosamt?

Jag har skrivit om rökning flera gånger eftersom det är en sådan spänningsförstorare, och många människor är benägen att det vid en eller annan gång. Rumination - vanan att besegra över negativa händelser som hände tidigare - är förknippad med många negativa effekter, både på sinnet och kroppen. ( Läs om effekterna av rominering här. )

Ruminering är emellertid ett enkelt sätt att glida in när vi stressas, för det börjar med den enkla önskan att lösa de problem som plågar oss.

(Att lösa problemet, vi förnuft med oss ​​själva, kommer att lindra vår stress. Hur kan det här vara en dålig idé?) De som inte undersöker, känner av och lär sig av svårigheterna i sina liv är avsedda att upprepa dem, vi resonerar , så det blir svårare att släppa bort våra rominativa tendenser. Vad är en lugn sökande att göra?

Rumination: Hur det fungerar

De flesta människor sätter sig inte på att rycka över sina problem. De flesta av oss vill vara glada och vill fokusera på tankar som gör oss lyckliga. Problemet kommer in när något som är väldigt frustrerande, hotande eller förolämpande händer oss - något som är svårt att acceptera - och vi kan inte släppa det. Vi kan försöka att förnuftiga det i vårt sinne, göra ett försök att lära av det, eller vi kan bara söka validering att detta inte borde ha hänt. Oavsett orsaken kan vi dock inte sluta tänka på det, och när vi tänker på det blir vi upprörd.

Ruminering kan innebära att man går över detaljerna i en situation i sitt huvud eller pratar med vänner om det, men den avgörande aspekten av rominering som skiljer den från regelbunden problemlösning är det onproduktiva negativa fokuset som krävs.

Hur skiljer sig kamran från emotionell behandling?

Jag har fått flera läsare att fråga mig samma fråga som jag undrade på mig när jag lärde mig om rubbning: om vi inte tänker på våra problem, hur kan vi hoppas lösa dem eller lära av processen?

Ska vi bara fokusera bara på det positiva, och offrar vi inte tillväxt och lösningar i det långa loppet om vi inte fokuserar på obehagliga situationer då och då? Detta är en viktig fråga. Att veta den glada mittpunkten mellan att ignorera problem och engagera sig i drömmar kan spara oss mycket stress!

I grund och botten involverar rominering negativa tankemönster som är nedsänkande eller repetitiva. Många människor släpper in i drömmar när de försöker bearbeta sina känslor, men de blir "fastnade" i negativa mönster för att spela om förlorade sår utan att röra sig mot lösningar eller känslor av upplösning. Vad som skiljer från kamrering eller "boende på problem" från produktiv känslomässig bearbetning eller söker efter lösningar är att rökning inte skapar nya sätt att tänka, nya beteenden eller nya möjligheter. Ruminative tänkare går över samma information upprepade gånger utan förändring och håller sig i en negativ inställning. Rumination kan till och med vara "smittsam" på ett sätt; det är möjligt för två personer att engagera sig i "samromination" och hålla en negativ situation levande mellan dem med liten rörelse mot den positiva.

Erkänner Rumination In Yourself

Hur ser det ut som att kamraterna ser ut, och hur skiljer det sig från produktiv känslomässig behandling?

Ruminering och känslomässig bearbetning tenderar båda att fokusera på problem, och vanligtvis på känslor kring dessa problem. Ruminering tenderar emellertid att ha en mer negativ böjd - ofta innefattande tankemönster som involverar pessimism och kognitiva snedvridningar , och fokuserar huvudsakligen på de negativa aspekterna av en situation. Emotionell behandling kan däremot börja på det här sättet, men leder till acceptans och frisläppande av negativa känslor, medan kamraterna håller dig "fast".

Som en allmän regel, om du befinner dig att fokusera på ett problem för mer än några lediga minuter, känner du dig värre än du började känna utan rörlighet mot att acceptera och fortsätta och inte närmare en lönsam lösning, har du förmodligen fallit in i fällan av idissling.

(På samma sätt med en konversation med en vän - om ovanstående är sant, och om du båda blir sämre efteråt har du förmodligen bara engagerat i samförstånd.)

Vad ska man göra om kamrering

Saken är, även om rominering får oss att känna sig värre snarare än bättre, kan det vara mycket svårt att ge upp, särskilt om du inte känner igen det som en rökning, eller du vet inte hur du ska sluta. Dessa tips om att släppa ut stress och ilska kan hjälpa till med dräktigt tänkande. Denna artikel om hantering av negativa känslor kan också hjälpa till med drömmande och känslan av stress som följer med den. Och de här tipsen om att släppa på rubbning kan hjälpa dig att befria dig från den vanliga spädbarnet för gott!