Sigmund Freud Biografi (1856-1939)

Sigmund Freud var en österrikisk neurolog som kanske är mest känd som grundare av psykoanalysen. Freud har utvecklat en uppsättning terapeutiska tekniker med fokus på talkterapi som involverade användningen av strategier som överföring, fri association och drömtolkning.

Psykoanalys blev en dominerande tankegång under de första åren av psykologi och är fortfarande ganska inflytelserik idag.

Förutom sitt inflytande på psykologin har Freuds idéer genomträngt populärkultur och begrepp som förnekelse, freudiska slipsar, det omedvetna, önskningsuppfyllelsen och egot används till och med ofta i vardagsspråket.

I en översyn av 2002 av de mest inflytelserika psykologerna i det tjugonde århundradet rankades Sigmund Freud på nummer tre.

Låt oss lära oss lite mer om hans liv och teorier i denna korta biografi.

Sigmund Freud var bäst känd för

Födelse och död

Liv och karriär

När han var ung, flyttade Sigmund Freuds familj från Frieberg, Moravia till Wien där han skulle tillbringa större delen av sitt liv. Hans föräldrar lärde honom hemma innan han kom in i Spurling Gymnasium, där han var först i sin klass och utexaminerade Summa cum Laude.

Efter att ha studerat medicin vid universitetet i Wien arbetade Freud och fick respekt som en läkare. Genom sitt arbete med respekterad fransk neurolog Jean-Martin Charcot blev Freud fascinerad av den känslomässiga sjukdomen som kallas hysteri . Senare introducerade Freud och hans vän och mentor Dr. Josef Breuer honom till fallstudien av en patient som heter Anna O., som verkligen var en kvinna som heter Bertha Pappenheim.

Hennes symptom var nervös hosta, taktilbedövning och förlamning. Under sin behandling återkallade kvinnan flera traumatiska upplevelser, som Freud och Breuer trodde bidrog till hennes sjukdom.

De två läkarna drog slutsatsen att det inte fanns någon organisk orsak till Anna O: s svårigheter, men att ha prat om hennes erfarenheter hade en lugnande effekt på symtomen. Freud och Breuer publicerade arbetet Studier i Hysteria 1895. Det var Bertha Pappenheim själv som hänvisade till behandlingen som "den talande botten".

Senare arbeten inkluderar tolkningen av drömmar (1900) och tre uppsatser om sexualitetsteorin (1905). Dessa verk blev världsberömda, men Freuds teori om psykoseksuella scener har länge varit föremål för kritik och debatt. Medan hans teorier ofta ses med skepsis, fortsätter Freuds arbete att påverka psykologi och många andra discipliner till denna dag.

Inflytande:

Freud influerade också på många andra framstående psykologer, däribland hans dotter Anna Freud , Melanie Klein , Karen Horney , Alfred Alder, Erik Erikson och Carl Jung .

Bidrag till psykologi

Oberoende av uppfattningen om Sigmund Freuds teorier är det ingen tvekan om att han haft en enorm inverkan på psykologins fält.

Hans arbete stödde tron ​​att inte alla psykiska sjukdomar har fysiologiska orsaker och han gav också bevis för att kulturella skillnader påverkar psykologi och beteende. Hans arbete och skrifter bidrog till vår förståelse av personlighet, klinisk psykologi , mänsklig utveckling och onormal psykologi .

Utvalda publikationer av Sigmund Freud

Biografier av Sigmund Freud