"Tolkningen av drömmar" av Sigmund Freud

Historia och betydelse

Om du är intresserad av Sigmund Freud eller drömtolkning är detta en måste-ha-text för din samling. Som en av Freuds tidigaste böcker hjälpte de teorier och idéer som beskrivs inom Tolkningen av Drömmar till att ge scenen för psykoanalytisk teori.

Fördelar med tolkningen av drömmar

Nackdelar med tolkningen av drömmar

Varför det är viktigt

Tolkningen av drömmar är den klassiska texten om drömanalys och tolkning. Freud introducerar många nyckelbegrepp som senare skulle bli centrala för psykoanalysens teori. Boken betonar också rollen för det omedvetna sinnet , vilket är en av de underliggande principerna för Freudian psykologi .

Historien bakom boken

När Freud famously började analysera sig själv, använde han sina drömmar ganska ofta i processen. Alltid en levande drömmare hade Freud vid denna tidpunkt också märkt drömmarnas inverkan på sina patienter, inklusive psykotiska patienter vars hallucinationer liknade drömmar.

Mellan sin egen erfarenhet och hans patienters slutsatser drog han slutsatsen att drömmar nästan alltid är uttryck för ouppfyllda önskningar.

Att tro på hängiven betydelse av drömmar och inse att ingen hade skrivit mycket om någonting om ämnet, spenderade Freud två år på att skriva tolkningen av drömmar.

Ursprungligen publicerad på tyska under titeln Die Traumdeutung 1900 var den första försäljningen av boken långsam och nedslående och i stor utsträckning ignorerad av det vetenskapliga samfundet.

Vid 1910 blev Freuds andra arbete välkänt och så blev boken mer populär. Den översattes till engelska och ryska 1913 och sex fler språk 1938. Ytterligare sju utgåvor skrivs ut under hans livstid.

Historisk betydelse av tolkningen av drömmar

Tolkningen av drömmar står som ett unikt och klassiskt arbete i psykologins historia . Oavsett vad du kanske tycker om Sigmund Freuds psykologiska teorier, den kulturella betydelsen och historiska betydelsen av den här boken är utan tvekan. För dem som är intresserade av drömforskning , fungerar denna bok som en utmärkt introduktion till många av hans stora idéer.

Freud var en oerhört flitig författare, som publicerade mer än 320 olika böcker, artiklar och uppsatser. Utan denna imponerande arbetssats beskrev Freud Tolkningen av Drömmar som hans personliga favorit också har sitt viktigaste bidrag till förståelse för mänsklig tanke. "[Det] innehåller ... den mest värdefulla av alla upptäckter har det varit min lycka att göra.

Insikt som det här faller till ens mycket men en gång i livet, "förklarade han.

Boken beskriver Freuds övertygelse om att drömmar är mycket symboliska, innehållande både öppna meningar, kallade manifest innehåll och underliggande, omedvetna tankar, kända som latent innehåll . Drömmar, föreslog han, är våra omedvetna önskningar i förklädnad.

Trots Freuds tendens att överge generalisera, är hans brist på vetenskapligt bevis, hans overemphasis på kön och hans ofta chauvinistiska synpunkter viktigt i psykologins historia. Tolkningen av drömmar markerade början av psykoanalysen och är en fascinerande text som avslöjar Freuds unika talang som en författare och ambitiös teoretiker.

Källa:

PBS: En vetenskaplig Oddysey: Människor och upptäckter. "Freuds bok," Tolkningen av drömmar "släpptes 1900."