Vad är ångestsyndrom?

Definitionen av ångestsyndrom: symptom, diagnos och behandlingsalternativ

Ångestsjukdomar är en allvarlig psykisk sjukdom som orsakar stor oro eller rädsla som inte går bort och kan till och med förvärras över tid. Vi känner oss alla gånger oroliga, men med en ångestsyndrom tenderar ångestet att vara ganska konstant och ha en väldigt negativ och påträngande inverkan på människans livskvalitet.

Typer av ångestsyndrom

Det finns flera typer av ångeststörningar, inklusive panikstörning , specifik fobi , social ångestsyndrom , posttraumatisk stressstörning (PTSD), tvångssyndrom (OCD) och generaliserad ångestsyndrom (GAD) .

Den senaste diagnostiska och statistiska handboken för mentala störningar (DSM-5 ) bryter ångestsjukdomar i tre kategorier: ångestsyndrom, obsessiva-kompulsiva och besläktade störningar och trauma- och stressrelaterade sjukdomar. Denna differentiering visar att medan sjukdomarna har gemensamhet och är relaterade, är de också annorlunda olika.

Ångest Disorder Symptom

Ångestsjukdomar kommer med en hel mängd symptom och ingen har samma erfarenhet. Varje sjukdom tenderar också att ha olika symptom, men de symptom som är vanliga för ångestsjukdomar är i allmänhet:

I grund och botten när du upplever de välkända fysiska och psykologiska tecknen på rädsla och ångest som svettning, racinghjärta, andfåddhet, skakningar, oro eller stress, är det här tecken på att något händer som kan vara ett hot och att du måste hantera med det.

Denna reaktion "flyg eller kamp" aktiverar de fysiska och psykiska resurser som krävs för att hantera den potentiella faran. Även om detta system fungerar mest av tiden, kan det ibland gå in i overdrive och göra mer skada än bra. När det händer kan det indikera att du har en ångestsyndrom.

Diagnostisera en ångestsyndrom

Det finns inga laboratorietester som kan göras för att diagnostisera en ångestsyndrom, även om din läkare kan utföra vissa tester för att utesluta fysiska problem. Din läkare kan hänvisa dig till en psykiatrisk professionell, till exempel psykiater, psykolog eller en rådgivare, som kommer att använda specifika diagnosverktyg och frågor för att bestämma vilken typ av störning du kan ha.

Ångest Disorder Behandlingar

Ångestsjukdomar kan behandlas med olika alternativ, inklusive psykoterapi , mediciner och hanteringsstrategier. En särskilt effektiv form av psykoterapi för ångestsyndrom är kognitiv beteendeterapi (CBT). Om du har en ångestsyndrom, finns det många behandlingar tillgängliga för att hjälpa dig att leva ditt liv fullt ut. Kom ihåg att behandling kan ta tid, försök och fel innan du och din läkare upptäcker de bästa alternativen för dig. Var tålmodig och fortsätt kommunikationen med din mentalvårdspersonal för att räkna ut planen som är bäst anpassad till dina individuella behov.

Orsaker till ångestsyndrom

Ingen vet exakt vad som orsakar ångestsjukdomar, även om det verkar finnas en mängd faktorer, inklusive genetik, miljö, stressnivå, hjärnförändringar och trauma.

Forskare hittar allt mer om dessa länkar hela tiden.

källor:

http://www.adaa.org/understanding-anxiety/DSM-5-changes

http://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml

http://www.webmd.com/anxiety-panic/guide/mental-health-anxiety-disorders