Vad är symtomen på ett alkoholproblem?

Fråga: Vad är symtomen på ett alkoholproblem?

Svar: Vissa beteenden är kända för att vara möjliga tidiga tecken på ett alkoholproblem. Dessa inkluderar alla etablerade mönstrar av dricksvatten, såsom tung regelbunden alkoholkonsumtion och / eller frekvent förgiftning , vilket medför stor risk för framtida skador på fysisk eller psykisk hälsa och som placerar drinkaren i riskzonen för olyckor, arresteringar, dålig arbetsförmåga eller annat sociala problem.

Alkoholberoende , som ibland kallas alkoholism , är den mest allvarliga typen av alkoholproblem och kännetecknas av tre av sju symptom som upplevs under en årsperiod. Enligt den diagnostiska och statistiska handboken för mentala störningar, fjärde upplagan, innefattar symtomen på alkoholberoende följande :

Symptom på alkoholberoende

Fler resurser för alkoholbehandling