Är Tinder beroendeframkallande?

Tinder är ett relativt nytt tillskott till cybersexvärlden . Det beskrivs ofta som en form av online dating, men datering är inte nödvändigtvis en del av processen. Tinder är snarare en app som ger en bild och minimal information om en stor grupp deltagare, och användarna kan bestämma om de "gillar" var och en eller inte, helt enkelt genom att svepa skärmen åt vänster eller höger.

Varje gång en person är "likt", låter deras smartphone dem veta. Om de "gillar" personen tillbaka kan de två deltagarna anslutas via sina telefoner, vilket kan leda till ytterligare kommunikation och eventuellt ett verkligt möte med datering och / eller sex.

Kompulsiv Swiping

Online-kommentar om tinder har visat att många användare av appen tycker att det är beroendeframkallande, beskriver tvånget att spendera timmar varje dag som sipprar genom bilder, och förstår naturligtvis omedelbar tillfredsställelse från de "gillar" de får. Medan det inte finns några studier som visar huruvida missbruk av tänder faktiskt kan utvecklas till en erkänd sjukdom, delar den mycket gemensamt med både sexberoende och missbruk av videospel. Kombinationen av dessa två beroendeframkallande beteenden i en ger den möjlighet att vara mycket beroendeframkallande, även om det är oklart huruvida det är faktiskt skadligt i och för sig.

Anslutningar till sexmissbruk

Likheterna som delas med sexberoende är relaterade till den repeterande karaktären hos exponeringen för sexuellt provokerande innehåll.

Medan ansiktsskott som människor postar själva, som utgör grunden för den ursprungliga domen för att andra ska "tycka om" eller inte, är inte sexuellt explicit, anekdotiska rapporter i icke-vetenskapliga artiklar som publiceras i Marie Claire och Vanity Fair, visar att sexting mellan deltagarna är vanligt, både när det gäller meddelanden som inbjuder till sexuell kontakt och sexuellt uttryckliga bilder.

Att bli utsatt för många sexuella bilder leder till tolerans - ett klassiskt symtom på missbruk , där allt mer av det som ursprungligen var spännande och behagligt behövs för att få samma effekt.

Deltagarna rapporterar också att ha ett stort antal sexuella partners genom tinder. Även om det är oklart huruvida berättelserna som rapporteras faktiskt representerar verkligheten, eller huruvida antalet samarbetspartners mest tinder-användare som parar med är överdrivet, är okänt. Annat än den ständiga positiva förstärkningen av att "tyckas" är det svårt att tro att det finns mycket incitament för kvinnor att fortsätta använda tinder som ett sätt att träffa potentiella partners, med tanke på de respektlösa och otillfredsställande upplevelser som rapporteras, såvida de inte är utnyttja processen som en form av sexarbete. Emellertid är tvångssökande efter ett stort antal sexuella partners, även om det är otillfredsställande och problematiska upplevelser, ett kännetecken för vissa typer av cybersexanvändare .

Anslutningar till Videospelberoende

Några har spekulerat att överklagandet av tinder är mer inriktat på videospelberoende och att tvångssnålanvändning faktiskt bara är en annan typ av videospelberoende. Taryn Hilin hävdar till exempel att tindermissbrukare helt enkelt är hooked på den spelliknande förstärkningen och ger ett intressant fall, som stöds av intervjuer med experter.

Juryns ut

För att beteendet ska vara beroendeframkallande måste det emellertid inte bara vara tvångsmässigt , till den punkt där användarna inte kan kontrollera beteendet, men det måste också fortsättas mot negativa följder. Utan trovärdig forskning för att svara på denna fråga är det oklart huruvida människor fortsätter att använda appen när det har blivit skadligt för dem personligen. Det är också oklart om tinder är mer skadligt än andra sätt att initiera avslappnad sex.