Hur människor med PTSD upplever känslor

Personer med posttraumatisk stressstörning (PTSD) kan ibland uppleva sina känslor som obehagliga, oförutsägbara och okontrollerbara. Emellertid är våra känslor nödvändiga delar av våra liv. De tjänar mycket viktiga funktioner, och vi skulle inte kunna komma varje dag utan dem.

Känner du till några av de mycket viktiga funktionerna som känslor spelar i våra liv?

Informationen som följer beskriver varför känslor, även om det är obehagligt, är kritiska.

Känslor kommunicerar information till andra människor

Våra känslor berättar för andra hur vi känner. Till exempel kan uttrycket av ilska berätta för någon att vi ska vara kvar ensamma eller ångest och sorg kan berätta för någon att vi behöver hjälp. Som ett resultat är det viktigt att vi känner våra känslor snarare än att undvika störande känslor.

Känslor ger oss information

Känslor ger oss information om vår miljö. När vi till exempel upplever ångest får vi information som vi kan vara i fara.

När vi upplever ilska kan vi få information som vi inte har kontroll över eller att någon har kränkt våra rättigheter på något sätt. Våra känslor är våra kroppers sätt att kommunicera med oss. Lyssna på vad de måste säga.

Känslor gör oss redo att agera

Känslor gör det möjligt för oss att reagera snabbt och motivera oss att agera på vissa sätt.

Eftersom våra känslor ger oss information om vår miljö leder de oss också till att agera på sätt som är lämpliga för situationen. När du till exempel känner fara eller hot kan du reagera genom att lämna situationen. Ibland kan undvikande vara till hjälp; andra gånger kan det signalera ett problem.

Känslor dämpar vår erfarenhet av livet

Livet skulle vara väldigt tråkigt utan känslor. Vi behöver både vår positiva (glädje, spänning, glädje) och negativa (ilska, ångest, sorg) känslor. Vi kanske ibland önskar att vi kunde bli av med alla våra negativa känslor; Men erfarenheten av negativa känslor är nödvändig för att få positiva känslor att känna sig så spännande som de gör.

Öka din medvetenhet om dina känslor

Våra känslor är nödvändiga och viktiga. Det enda sättet vi kan lära av våra känslor är dock om vi har medvetenhet om dem när de uppstår. Därför kan det vara viktigt att lära känna sätt att öka medvetenheten om dina känslor . Ju mer medveten om att du är av dina känslor, desto bättre kan du höra vad de har att säga.

Hantera dina känslor

Nu bara för att känslor tjänar en viktig funktion betyder det inte att de inte är stressiga ibland. Emotioner, särskilt mycket intensiva, kan vara överväldigande. Därför kan det vara till hjälp att lära sig sätt att ta ner intensiteten i känslor så att du bättre kan närma sig det och lära av det. Det finns ett antal hälsosamma sätt att hantera dina känslor som kan hjälpa till att få dina känslor att känna sig mindre oförutsägbara och okontrollerbara.

Även om känslor kan känna sig obehagliga, arbetar de alla på något sätt. Genom att lyssna på våra känslor kan vi få lite viktig information om vår miljö och oss själva.

källor:

Gratz, KL (2009). En Acceptance-Based Emotion Regulatory Group Therapy för avsiktlig självskada.

Linehan, MM (1993). Kognitiv beteendemässig behandling av personlighetsstörning vid gränsen. New York, NY: Guilford Press.