Steg för motivation för att övervinna social ångest

Även om social ångestsyndrom (SAD) är en av de vanligaste psykiska störningarna, lever de flesta år med symptom innan de söker hjälp och många får aldrig behandling alls.

Det finns många potentiella hinder för att få behandling för dem med SAD, inklusive rädsla för att dömas negativt, rädsla för att ringa för att göra möten, ångest om att prata med en terapeut och inte veta var man ska gå till hjälp.

Om du har lider av social ångest men inte sökt behandling kan du kämpa med motivation att förändras. Hindren för att bli bättre förmodligen verkar alltför skrämmande och det säkerhets- och undvikande beteende som du har utvecklat kan vara för lätt att falla tillbaka på.

Forskning säger att det finns fem steg som människor går igenom när man överväger en stor livsförändring. Dessa steg tillämpas generellt på missbruk och hälsoproblem, till exempel att gå ner i vikt eller sluta röka, men de är också relevanta för social ångest.

Utveckla motivation för förändring

Nedan följer en lista över förändringens fem steg. Se om något av dessa steg beskriver dig.

 1. förnekelse

  Under precontemplation är du inte heller medveten om att du har problem med social ångest eller om du inte har för avsikt att ändra ditt beteende. Du vill inte heller ändra eller tro att förändring skulle vara omöjligt.

 1. Begrundande

  Under kontemplationstiden tänker du på att arbeta på din sociala ångest någon gång i framtiden (t.ex. om några månader). I detta skede är du medveten om fördelarna med att övervinna social ångest, men är fortfarande överväldigad av vad som behövs för att göra en förändring.

 2. Förberedelse

  Under förberedelsen planerar du aktivt att arbeta med din sociala ångest inom en snar framtid (t.ex. i en månad). Vid denna tidpunkt är fördelarna med att vara mindre socialt oroliga överväga kostnaderna för att göra en förändring för dig. Under detta skede kan du vidta åtgärder som att ta reda på eventuella behandlingar eller köpa självhjälpsmaterial.

 1. Handling

  Under handlingsfasen tar du steg för att ändra ditt socialt oroliga beteende. Du kan delta i terapi , ta medicin eller utöva självhjälpsstrategier .

 2. Underhåll

  Underhåll sker efter att du har vidtagit åtgärder för att ändra. Under underhållsfasen tar du steg för att förhindra att din sociala ångest återvänder. Du kanske gör saker som att regelbundet granska vad du lärde dig i kognitiv beteendeterapi (CBT) eller se till att du regelbundet utsätter dig för rädda situationer.

Forskning har också visat att kort terapi speciellt utformad för att öka motivationen kan hjälpa människor att söka behandling för social ångest. Motivationsförbättringsbehandling (MET) kombinerar utbildning om social ångest med intervjutekniker avsedda att öka motivationen att förändras.

Några av de övningar som är involverade i MET är listade nedan. Om du har problem med motivation för att övervinna din sociala ångest, prova dessa på egen hand och se hur de påverkar din vilja att förändras.

(Skriv ut dina svar på följande frågor)

 1. Vad är en typisk dag som för dig? Hur påverkar social ångest vad du gör?
 2. Vad är för och nackdelar med att söka behandling för din sociala ångest?
 1. Vilka är dina kort- och långsiktiga mål? Hur påverkar din sociala ångest dessa mål?
 2. Vad tror du att ditt liv kommer att se ut som 20 år från nu om du inte söker hjälp? Vad kommer det att se ut om du gör det?

Efter att ha övervägt dina svar på dessa frågor, skapa en plan för förändring. Din plan kan vara så enkel som de grundläggande stegen som behövs för att söka hjälp, till exempel att utforska alternativ för medicinering eller terapi, ringa till ett möte och planera hur man ska övervinna hinder som att bestämma hur man ska betala för behandling.

källor:

Buckner JD, Schmidt NB. En randomiserad pilotstudie av motivationshöjningsterapi för att öka utnyttjandet av kognitiv beteendeterapi för social ångest. Beteendeforskning och terapi . 2009; 47: 710-715.

Butler, G. (2008). Övervinna social ångest och syndighet. New York: Basic Books.