Vad är en heuristisk och hur fungerar det?

En heuristisk är en mental genväg som gör att människor kan lösa problem och göra bedömningar snabbt och effektivt. Dessa strategier för tummen minskar beslutstid och tillåter människor att fungera utan att ständigt stoppa för att tänka på deras nästa handlingssätt. Heuristik är till hjälp i många situationer, men de kan också leda till kognitiva fördomar .

Varför använder vi Heuristics?

Heuristik spelar viktiga roller i både problemlösning och beslutsfattande . När vi försöker lösa ett problem eller fatta beslut, vänder vi ofta till dessa mentala genvägar när vi behöver en snabb lösning.

Världen är full av information, men våra hjärnor kan bara bearbeta ett visst belopp. Om du försökte analysera varje enskild aspekt av varje situation eller beslut, skulle du aldrig få något gjort!

För att klara den enorma mängd information vi möter och för att påskynda beslutsprocessen, bygger hjärnan på dessa mentala strategier för att förenkla saker så att vi inte behöver spendera oändliga mängder tid som analyserar varje detalj.

Du gör förmodligen hundratals eller till och med tusentals beslut varje dag. Vad ska du ha till frukost? Vad ska du ha på dig idag? Ska du köra eller ta bussen? Ska du gå ut för drycker senare med dina medarbetare?

Ska du använda ett stapeldiagram eller ett cirkeldiagram i din presentation? Listan över beslut du gör varje dag är oändlig och varierad. Lyckligtvis tillåter heuristik dig att göra sådana beslut relativt enkelt utan mycket ont.

Till exempel, när du försöker bestämma om du ska köra eller åka bussen till jobbet, kanske du plötsligt kommer ihåg att det finns vägarbete längs standardbussvägen.

Du inser snabbt att detta kan sakta ner bussen och få dig att vara sen till jobbet, så i stället lämnar du bara lite tidigare och kör till jobbet på en alternativ väg. Med din heuristik kan du snabbt tänk igenom de möjliga resultaten och komma fram till en lösning som kommer att fungera för ditt unika problem.

Typer av heuristik

Två vanliga heuristics inkluderar tillgängligheten heuristisk och representativiteten heuristisk.

Heuristik kan leda till bias

Medan heuristik kan påskynda vårt problem och beslutsprocessen kan de presentera fel. Bara för att någonting har fungerat tidigare betyder inte att det kommer att fungera igen, och att förlita sig på en befintlig heuristisk kan göra det svårt att se alternativa lösningar eller komma med nya idéer. Som du såg i exemplen ovan kan heuristiken leda till felaktiga bedömningar om hur vanliga saker inträffar och om hur representativa vissa saker kan vara.

Heuristik kan också bidra till saker som stereotyper och fördomar . Eftersom människor använder mentala genvägar för att klassificera och kategorisera människor, förbiser de ofta mer relevant information och skapar stereotypa kategoriseringar som inte överensstämmer med verkligheten.

Heuristics hjälper till att göra livet enklare och tillåter oss att fatta snabba beslut som vanligtvis är ganska exakta. Att vara medveten om hur dessa heuristiker fungerar liksom de potentiella företeelser som de introducerar kan hjälpa dig att fatta bättre och mer exakta beslut.