6 sätt att hantera intensiva känslor i PTSD

Det finns några strategier du kan ta för att hantera PTSD-känslor

Att hantera intensiva känslor i posttraumatisk stressstörning ( PTSD ) är en viktig del av behandlingen. När människor har PTSD, kommer de sannolikt att uppleva mycket intensiva negativa känslor, men att hitta hälsosamma sätt att hantera dessa intensiva känslor kan vara en mycket svår sak att göra. Som ett resultat resulterar intensiva känslor ofta i ett brett spektrum av ohälsosamma och impulsiva beteenden , såsom substansanvändning , binge-äta och avsiktlig självskada. Lyckligtvis finns det några saker du kan göra för att bättre hantera (och förhindra) intensiva känslor.

Känslor: Vad är de och varför har vi dem?

Tara Moore / Taxi / Getty Images

Innan vi diskuterar hur man hanterar intensiva känslor är det först viktigt att förstå varför vi har känslor i första hand. Även om vissa känslor kan känna sig mycket obekväma och destruktiva, är de viktiga och tjänar en nödvändig funktion. Denna artikel presenterar grundläggande information om varför vi har känslor och hur vi ökar känslomässig medvetenhet. Kunskap som detta kan förhindra att känslor känner sig obekanta eller oförutsägbara.

Mer

Använda distraktion som ett sätt att hantera starka känslor

Alistair Berg / DigitalVision / Getty Images

Starka känslor kan vara mycket svåra att hantera just nu. Distraktion är emellertid en hanteringsstrategi som kan användas för att hjälpa dig att komma igenom dessa svåra tider. Distraktion är allt du gör för att tillfälligt ta uppmärksamheten av en stark känsla. Ibland kan fokus på en stark känsla göra det känns ännu starkare och mer utom kontroll. Därför kan du genom att tillfälligt distrahera dig, ge känslan lite tid att minska i intensitet, vilket gör det lättare att hantera. Denna artikel presenterar ett antal lätta att lära sig distraktionstekniker som kan användas omedelbart.

Mer

Öva självomsorg för att förbättra din emotionella hälsa

suedhang / Bildkälla / Getty Images

Många av de hälsosamma copingstrategier som anges i denna artikel är inriktade på vad du kan göra när du upplever en intensiv känsla. Det finns dock ett antal saker du kan göra för att förhindra förekomsten av intensiva känslor. Att ta hand om dig själv (till exempel att få tillräckligt med sömn, äta bra, träna) kan göra underverk för att minska din sårbarhet för intensiva känslor. I denna artikel beskrivs några sätt att självomsorg kan förbättra din emotionella hälsa.

Mer

Självsläckande copingstrategier

Hero Images / Hero Images / Getty Images

Obehagliga och intensiva känslor kan ibland förekomma oväntat. Därför är det viktigt att lära känslighetsreglering strategier som du kan öva på egen hand. Emotionsreglering strategier som du kan göra själv är ibland beskrivs som självskrämmande eller självhantering coping strategier. Effektiva självkrävande copingstrategier kan vara de som involverar en eller flera av de fem sinnena (beröring, smak, lukt, syn och ljud). Lär dig några exempel på självskrämmande strategier för varje känsla.

Mer

Att öva Mindfulness av dina känslor

Medkännande ögonstiftelse / Katie Huisman / Taxi / Getty Images

Mindfulness är en utmärkt strategi för hantering av intensiva känslor. Intense känslor kan vara mycket distraherande, och de kan ta all vår uppmärksamhet bort från nuvarande ögonblick. Mindfulness kan hjälpa oss att komma tillbaka till nuet, samt minska den grad vi blir fastnade i våra känslor. Den här artikeln tar dig igenom en grundläggande uppmärksamhet av känslor övning.

Mer

"Grounding" -tekniker för att hantera intensiva känslor

Westend61 / Creative RF / Getty Images

Som namnet antyder är jordning ett speciellt sätt att hantera som är utformat för att "slipa" dig i nuet. Därigenom kan du behålla din anslutning med nuvarande ögonblick och minska sannolikheten för att du blir fast i eller överväldigad av en intensiv känsla. Några grundläggande grundutbildningsövningar presenteras i den här artikeln.

Mer

Anger Management Techniques

Peter Dressel / Blend Bilder / Getty Images

Personer med PTSD kan uppleva höga nivåer av ilska och irritabilitet . Faktum är att irritabilitet även anses vara ett av symptomen på PTSD. Ilska kan vara en mycket svår känsla att klara av, och det kan vara destruktivt. Lyckligtvis finns det några hälsosamma sätt att reglera ilska när det uppstår. Den här artikeln beskriver en sådan strategi och tar en personlig tid för att ge din ilska en viss tid att dämpa.

Mer