Körsäkerhet för tonåringar med ADD

Vad är problemen att veta om när din ADD-tonåring når köråldern?

Alla föräldrar oroar sig när deras tonåring når köråldern ... och med god anledning. Motorolyckor är den främsta dödsorsaken för 16-20-åringar. Cirka 63% av de dödade är förare och 37% är passagerare.

Problemet är värst bland 16-åringar, som har den mest begränsade körupplevelsen och en omodernhet som ofta resulterar i riskupptagning bakom ratten.

Tonåringar har ofta en "ingen rädsla" attityd. De har en känsla av oövervinnlighet som kan vara mycket farligt, särskilt bakom bilens hjul.

För en tonåring med ADD / ADHD kan dessa risker vara ännu större. Körning kräver modenhet, koncentration, fokus, bra beslutsfattande och bedömning, och förmågan att stoppa och tänka utan impulsiva svar.

Det är viktigt för föräldrar att prata med sina tonåringar om hur ADHD kan påverka deras körförmåga och skapa ökade risker på vägen. Tillsammans utveckla strategier för att begränsa distraktioner, fokusera uppmärksamhet och göra körning en säker upplevelse.

Tips för föräldrar

Källa:

National Highway Traffic Safety Administration. Trafiksäkerhetsfakta 2004: En sammanställning av motorfordonscrashdata från fatalitetsanalysrapporteringssystemet och det allmänna uppskattningssystemet . Washington, DC: National Highway Traffic Safety Administration; 2005. US Department of Transportation publikation HS 809-919.