Emotionell Reasoning och Panic Disorder

Emotionell resonemang är en vanlig kognitiv störning upplevd av personer med panikstörning. Sådana felaktiga trosuppfattningar kan vara farliga för paniklidare, eftersom dessa tankar kan öka känslor av ångest, rädsla och ångest. Läs vidare för att lära dig mer om emotionell resonemang och panikstörning och lär dig att övervinna negativa tänkande mönster.

Vad är emotionell motivering?

Kognitiva störningar kan få dig att känna dig orolig och förvirrad. Foto © Microsoft

Behandlar våra tankar våra känslor och beteenden? Enligt teorin om kognitiv terapi kan våra tankar diktera vårt emotionella välbefinnande. Negativa tänkande mönster, kända som kognitiva snedvridningar , är ofta ett problem för personer som lider av depression och ångestrelaterad sjukdom. Emotionell resonemang är en typ av kognitiv distorsion som kan bidra till dina symtom på panikstörning.

När vi övervinner av denna typ av felaktigt tänkande tolkar vi vår situation genom våra känslor. Vi känner oss oroliga och tror sedan att vi måste vara i fara. Emotionell resonemang är en framträdande förvrängning för personer som diagnostiserats med panikstörning , eftersom känslor av nervositet snabbt kan eskalera till panik. Nedan följer några exempel på känslomässig resonemang och sätt att reframe denna gemensamma kognitiva förvrängning.

Exempel

När han körde hem från jobbet i rusningstid hade Monica ett nära samtal på motorvägen. Hon kände sig nervös och hennes hjärta rakade. Monica vill nu inte längre köra på motorvägen och tro att hon kommer att vara i riskzonen för att komma in i en olycka.

Leon har aldrig känt sig tryggt i flygplan. På sin senaste affärsresa började han frukta sitt kommande flyg flera dagar i förväg. Leon skulle se upp information på internet som skulle bekräfta hans rädsla för att flyga, till exempel information om tidigare problem med flygningar. På dagen för sin resa började Leon skaka och svettas när han gick ombord på planet. Vid ett tillfälle varnade piloten om att det skulle bli turbulens och uppmanade passagerarna att sätta på sina säkerhetsbälten. Leon berättade för sig själv att "han visste att planet skulle krascha". Leons självtalande eskalerades när han hade panikattack .

Tänka på det

Monica kan känna sig orolig när han kör på motorvägen, men det betyder inte att hon är i fara. Monica kan märka att hon känner sig nervös, men istället för att säga sig att hon är i fara kan hon berätta för sig att denna känsla kommer att passera.

Leon blev så rädd att han började tro att han var i fara. Som svar på hans intensiva rädsla och negativa självprata upplevde han de fysiska symptomen av panik och ångest . Det var som om hans sinne berättade för sin kropp att förbereda sig för fara, en process som kallas kamp-eller-flyg-svaret . Leon hade varit bättre att läsa den mer positiva informationen innan hans flyg, till exempel rädsla för flygtips. Istället för att delta i negativ självtalande kunde Leon ha arbetat förbi sina rädslor genom att använda avslappningstekniker eller självbekräftelser, till exempel "Jag är säker".

Ångest börjar ofta med nervösa tankar och rädslor eller fysiska känslor, såsom skakningar och snabb hjärtfrekvens. När du känner ångest krypande, försök sakta ner dina tankar och ta dig tillbaka till mer realistiska uppfattningar. Ge dig själv tillåtelse att känna dig angelägen. Påminna dig om att det bara är en känsla och det behöver inte definiera din verklighet.

Var säker på att söka professionella dina negativa tankar blir överväldigande eller panik och ångest verkar obekväm. Att få hjälp med panikstörning kan vara det mest effektiva sättet att komma över felaktigt tänkande och klara av ditt tillstånd.

källor:

Burns, DD " Feeling Good: The New Mood Therapy ", Avon Books: New York, 2008.

Burns, DD " När panikattacker: Den nya drogfria ångestterapi som kan förändra ditt liv" Broadway Böcker: New York, 2007.