Jean Piaget Citat

Jean Piaget var en schweizisk utvecklingspsykolog och genetisk epistemolog. Genom hans studier av sina egna tre barn utvecklade Piaget en teori om kognitiv utveckling som beskriver en serie av utvecklingsstadier som barnen går igenom när de mognar. Före Piaget tenderade folk att tänka på barn som bara små versioner av vuxna.

Hans arbete introducerade idén att barns tänkande var fundamentalt annorlunda än för vuxna.

På genetisk epistemologi

På utbildning

På kognitiv utveckling

På Intelligens