Självövervakande behandling för PTSD

En enkel övning för att få medvetenhet om dina känslor

Självövervakning är ett sätt att hjälpa till att hantera din posttraumatiska stressstörning ( PTSD ) genom att ge medvetenhet om dina tankar och känslor. Tänk på det ytterligare ett verktyg i din PTSD-verktygssats.

Självövervakning kan vara en viktig färdighet för personer med PTSD. Här är varför: Vi är alla varelser av vana. Vi går ofta om dagen utan att tänka, vara omedveten om mycket som pågår runt omkring oss.

Det kan vara användbart i vissa situationer, men andra gånger kan denna bristande medvetenhet få oss att känna som om våra tankar och känslor är helt oförutsägbara och oövervakliga.

Vi kan inte riktigt ta itu med obehagliga tankar och känslor - en viktig del av att hantera ett trauma - utan att först vara medveten om vilka situationer som tar upp dessa tankar och känslor. Självövervakning är ett enkelt sätt att öka denna medvetenhet.

Läs vidare för att lära dig mer om den här enkla men ändå viktiga färdigheten.

Hur man självmonitorar för PTSD

Följ dessa steg för att skapa ett arbetsblad som hjälper dig att spåra hur du känner under olika situationer.

  1. Skriv eller skriv upp en självövervakningsformulär och gör tillräckligt med kopior i minst en vecka. Överst på sidan, gör fem kolumner märkta: datum och tid; situation; tankar; känslor; fysiska känslor.
  2. Håll denna form med dig hela dagen. När du upplever en obehaglig eller obekväm tanke eller känsla, ta ut formuläret och fyll i det.
  1. Först skriv ner datum och tid.
  2. Skriv sedan ned situationen du är i. Till exempel, när kom dessa obehagliga tankar och känslor upp. Var du inblandad i en konversation? Tänkte du på något från ditt förflutna? Beskriv kortfattat denna situation.
  3. När du beskriver situationen skriver du ned de tankar du har.
  1. Skriv sedan ned de känslor du känner. Ord som du kan använda för att beskriva dina känslor kan vara: arg, ledsen, upprörd, ilska, nere, orolig, rädsla, skuld, skam, förlägenhet, svartsjuk, etc.
  2. Skriv nu ned de fysiska känslorna som du upplever. Till exempel ökade din hjärtfrekvens? Upplever du muskelspänningar? Känner du dig lugn eller är din mage upprörd?
  3. Det kan vara användbart att också bedöma hur intensiv eller upprörande dessa tankar, känslor och fysiska känslor är genom att betygsätta var och en på en skala från 1 (ingen nöd / inte intensiv) till 10 (mycket störande / intensiv).

Försök självövervakning i minst en vecka och se om du kan öka din medvetenhet om vilka situationer som ger vissa tankar och känslor för dig.

Nyttigt råd för självövervakning för PTSD

När du fyller i dina självövervakande arbetsblad kan följande råd vara till nytta för dig: